Juba mõned aastad on Võrumaa inimesed märganud teedel,tänavatel ja üritustel liikumas vanu autosid ja muud vanatehnikat. Ehk mäletab mõni ka suvel Kosel toimunud vanakraamilaata? Vanatehnika huvilisi oli ja järjest tuli neid juurde, aga
kõik tegutsesid omaette ja kokku saadi juhuslikult.Asjale jume andmiseks tuldi
2006. a. 1. novembriks kokku. Algatusrühma moodustasid Raivo Ojaveer, Aivo Proskin ja Meelis Juursoo. Koos sõpradega otsustati moodustada MTÜ Võru Vanatehnikaklubi. Samas sai klubi endale ka nimelühendi „Vänt”. Otsustati koostada põhikiri, korda ajada vajaminevad dokumendid-paberid. Klubi eesmärgiks seati vanatehnika kui kultuuripärandi säilitamine ja taaselustamine.
Kavas on seltsielu edendamine, koostöö samalaadsete klubidega ja ürituste ning laatade korraldamine. Tähtsaks peetakse ka noorte vanatehnikahuviliste kaasamist klubilisse tegevusse. Plaane on palju, kas või alalise asupaiga leidmine Võru linna või siia lähiümbrusesse. Võru Vanatehnikaklubi „Vänt” ootab oma ridadesse kõiki, kes tegelevad vanade autode või muu vanatehnika taastamisega
või kes tahaksid hakata sellega tegelema. Klubiga saab ühendust võtta:

tel 5282250
RAIVO OJAVEER,
klubi juhatuse esimees

tel 55697660
AIVO PROSKIN,
klubi juhatuse liige

tel 5252827
AGO PETTAI,
klubi korstnapühkija